Cung cấp các loại cọc từ 250 - 500

Cung ứng sản phẩm cọc BTLT các loại: quy cách D300 mm đến D600 mm

Các nhà cung cấp liên doanh liên kết:

- Công Ty TNHH Aju Việt Nam (Hàn Quốc)

- Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 (CCI)

- Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức

- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hùng Vương

- Và các Công Ty sản xuất cọc khác

Bài viết liên quan

Web Viễn đông